Proje Tasarımı

Anasayfa » Proje Tasarımı
Proje Tasarımı

Ark Mekanik, olarak mekanik projelerinde geçmişten gelen tüm tecrübelerini kullanarak; yatırım maliyetini, işletme maliyetini, malzeme kalitesi ve amortisman sürelerini de dikkate alarak dengeli bir şekilde konfor ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir mühendislik-mimarlık hizmeti sunmaktadır.

Proje Aşamalarımız


Raporlama: Tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilir, ayrıntılı bir şekilde anlatılır, bunlara ilişkin alternatif çözümler sunulur, yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.

Avan proje: İşletme fonksiyonlarına göre belirlenen disiplinler ve bu disiplinlere ait ön projeler ve sistemler projeleri paftalar halinde gösterilir.

Uygulama projesi: Tesislerin avan projesinde belirlenen sistemlere uygun ve detaylı olarak tarif eden açıklamalar, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşturulur.

Kesin projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan tesislerin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi esas alınarak hazırlanır.